Pot inženirk in inženirjev strojništva se začne že v srednji šoli.

Fakulteta za strojništvo je za ta namen pripravila serijo videoposnetkov namenjenih zmanjševanju vrzeli med srednješolsko teorijo in interdisciplinarnim študijem strojništva.

Z videoposnetki bi kot prvo radi prispevali k večjemu poznavanju in razumevanju inženirskega poklica. Drugič, z uporabo primerov iz vsakdanjega življenja želimo snov predstaviti na razumljiv, zanimiv in enostaven način. Hkrati je naš cilj vzpodbuditi radovednost za svet, ki nas obdaja in pokazati na praktično pomembnost enačb in fizikalnih zakonitosti.

Z ogledom naših videoposnetkov boste lahko videli, kako na videz enostavne enačbe vodijo do kompleksnih, kreativnih in navdihujočih izzivov sodobnega inženirstva strojništva. Več video vsebin povezanih s študijem strojnega inženirstva najdete na našem Youtube kanalu: Fakulteta za Strojništvo – UL

Enakomerno in pospešeno kroženje

Poglavje premo in krivo gibanje, 1. letnik

Moment sile – navor

Poglavje sila in navor, 1. letnik

Sunek sile in gibalna količina

Poglavje gibalna količina, 1. letnik

Gibalna količina sistema masnih točk

Poglavje gibalna količina, 1. letnik

Delo

Poglavje delo in energija, 2. letnik

Moč

Poglavje delo in energija, 2. letnik

Delo in moč pri kroženju in vrtenju

Poglavje delo in energija, 2. letnik

Bernoullijeva enačba

Poglavje tekočine, 2. letnik

Prevod toplote

Poglavje notranja energija in toplota, 2. letnik

Dopplerjev pojav in Machov stožec

Poglavje valovanje, 2. letnik

Optična preslikava in 3D merjenje

Poglavje valovanje, 2. letnik

Temperaturno raztezanje

Poglavje zgradba snovi in temperatura, 2. letnik

Kinetična teorija plinov

Poglavje zgradba snovi in temperatura, 2. letnik

Valovanje in potujoče motnje

Poglavje valovanje, 2. letnik

Zvok

Poglavje valovanje, 2. letnik

Valovanje – nastanek in širjenje motnje

Poglavje valovanje, 2. letnik


Upornost

Poglavje električni tok, 3. letnik

Električni krog

Poglavje električni tok, 3. letnik

Asinhronski elektromotor

Poglavje magnetna indukcija, 3. letnik

Valovna dolžina – koherenca

Poglavje svetloba, 3. letnik

Pojdi na vsebino